Начало | Екология

Екология

Екология


Богатствата на Родопите са в многобройните забележителности, уникални растения и животински видове. Сред тях е родопския силивряк (Haberlea rhodopensis). Растението е открито за първи в Родопите от унгарския ботаник Имре Фривалдски. Силиврякът е реликтен вид, датиращ от терциера. Някога се е срещал из цяла Европа, но днес може да се открие само в Стара планина, Средна гора, Родопите и Тракийската низина. Няколко находища са открити и в Гърция. Характерна за силивряка е способността му при неблагоприятни условия да преминава към анабиоза или т. нар. фалшива смърт. Той обезводнява вегетативните си тъкани и в напълно сухото си състояние растението може да живее над две години. След това, при благоприятни обстоятелства, той отново възстановява жизнените си функции. Находища на родопски силивряк има близо до селата Дядово и Любеново.

Този регион на България е богат и на много полезни изкопаеми. В района на Ардино могат да се открият и планински кристал, кварц, пегматити, мрамори, слюди, гнайс.