Начало | Проведени процедури

Проведени процедури

Обявление за откриване на процедура „Изготвяне на технически анализ (оценка) на материални активи „Хидроенергийна схема Мадан – изграждане на отбивни тунели”, собственост на „Национална електрическа компания” ЕАД

Дата от: 10.08.2012г. - до: 27.08.2012г.
Задай въпрос

Търг за инженерно-проектантски работи Хидровъзел Ардино Деривация - Разработване на проекти България – Каскада Горна Арда ВЕЦ (водноелектрически централи) за производство на електроенергия

Дата от: 27.02.2012г. - до: 16.03.2012г.
Задай въпрос